دکتــر مهــدی صبــاغــــی

دکتر مهدی صباغی ، از متخصصین گوش و حلق و بینی مجرب و زبده در شهر تهران هستند که در زمینه جراحی بینی فعالیت دارند. دکتر صباغی با اتکا به سال ها تجربه خود در حوزه نامبرده و تعدد جراحی های موفق ایشان ، خدمات فوق العاده ای را برای متقاضیان عمل بینی و بیماران خود ارائه می دهند. در صورتی که قصد جراحی کردن بینی خود را دارید، می توانید جهت انجام عمل جراحی زیبایی، به دکتر صباغی مراجعه بفرمایید.

خدمات جراحی

انجام عمل های زیبایی 

جراحی زیبایی بینی
جراحی انحراف تیغه بینی (سپتوپلاستی)
جراحی لوزه
جراحی پولیپهای حنجره
علایق :
جراحی زیبایی بینی
سفر و طبیعت گردی
شنا و فوتبال

دکتر مهدی صباغی